BENTUK PANGKAT DAN AKAR

01. =
(A) (D) y2
(B) (E) y3
(C) y

02. =
(A) x14 . y17 (D) x18 . y18
(B) x16 . y17 (E) x18 . y20
(C) x18 . y17

03. =
(A) 23 (D) 53
(B) 33 (E) 63
(C) 43

04. Jika f(x) = 2x, maka =
(A) f(2) (D) f(16)
(B) f(4) (E) f(2x + 2)
(C)

05. Bentuk dapat disederhanakan menjadi
(A) 3/4 (D) 4/3
(B) 3/2 (E) 5/3
(C) 5/4

06. Dengan merasionalkan penyebut, bentuk sederhana dari adalah
(A) 21 + 72 (D) 3 – 2
(B) 21 – 2 (E) 3 + 2
(C) 21 – 72

07. =
(A) – 3 + 15 (D) 5 – 3
(B) – 4 + 15 (E) 6 – 3
(C) – 5 + 15

08. =
(A) (D)
(B) (E)
(C)

09. =
(A) 25 + 3 (D) 5 – 3
(B) 5 + 3 (E) 3 – 5
(C) 23 + 5

10. =
(A) 5 – 7 (D) 2 – 7
(B) 4 – 7 (E) 1 – 7
(C) 3 – 7

11. Jika a = 1000, b = 0,125 dan c = . Maka nilai dari =
(A) 12,5 (D) 15,5
(B) 13,5 (E) 16,5
(C) 14,5

12. Jika p = dan q = , maka nilai dari p + q adalah
(A) 1 (D) – 6
(B) 6 (E) – 42
(C) 42

13. Bentuk sederhana dari

(A) (D)
(B) (E) a3(1 + a)
(C)

14. Bentuk sederhana dari
adalah
(A) (D)
(B) (E)
(C)

15. Diketahui 2x + 2-x = 5, maka 22x + 2-2x =
(A) 23 (D) 26
(B) 24 (E) 27
(C) 25

16. Bentuk sederhana dari

adalah
(A) 2 (D) 1/2
(B) 4 (E) 3/2
(C) – 1

17. Bentuk sederhana dari
(3 + 5 + 7) (3 + 5 – 7) =
(A) 1 – 215 (D) 3 + 7
(B) 1 + 215 (E) 2 – 37
(C) 3 – 7

18. =
(A) (D)
(B) (E) a2 – b2
(C)

19. Bentuk sederhana dari
sama dengan
(A) 2-2n – 2-2n – 2 (D) 3
(B) 2-2n – 2-2 (E) 5
(C) 1 – 2-2n

20. =
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21. Nilai x yang memenuhi

adalah
(A) ½ (D) – 1
(B) – ½ (E) 0
(C) 1

22. Nilai x yang memenuhi persamaan

adalah
(A) 2 (D) – 9/5
(B) 5 (E) 2/5
(C) 9/5

23. Nilai x yang memenuhi persamaan

adalah
(A) 2/3 (D) – 10/3
(B) 9/2 (E) – 9/2
(C) 10/3

25. Bentuk sederhana dari

(A) (D) xy
(B) (E) 1
(C)